Všeobecné informace:

Poloha, vymezení a základní údaje
Krásná představuje rozsáhlou rekreační obec v samém srdci Moravskoslezských Beskyd.
[více zde]

Geologická a geomorfologická stavba
Z hlediska geomorfologického členění České republiky náleží sledované území do celku Moravskoslezských Beskyd.
[více zde]

Vodopis
Celý katastr obce je protkán sítí potoků a říček, které mají jedno společné – všechny ústí do centrální říčky Mohelnice a náleží tím k úmoří Baltského moře.
[více zde]

Půdní poměry
V celé vymezené oblasti je jednoznačně nejrozšířenějším půdním typem kambizem, někdy také označována jako hnědá lesní půda.
[více zde]

Klimatické poměry
Z hlediska srážek patří oblast Krásné k nejdeštivějším oblastem celého Těšínska a především Lysá hora patří mezi nejdeštivější místa v ČR.
[více zde]

Rostlinstvo, živočišstvo a ochrana přírody
Celková charakteristika Obec Krásná se rozkládá v oblasti nejcennějších partií Moravskoslezských Beskyd a celý její katastr je zahrnut do Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Není proto divu, že to nejlepší, co může obec návštěvníkům i svým obyvatelům nabídnout, jsou právě přírodní krásy beskydské horské krajiny.
[více zde]

Chráněná krajinná oblast Beskydy
Chráněná krajinná oblast Beskydy má rozlohu 1160 km2 a je největší chráněnou krajinnou oblasti České republiky. CHKO Beskydy byla vyhlášena v březnu 1973 a ochraňuje přírodu nejen v Moravskoslezských Beskydech, ale i ve Vsetínských vrších a v pohoří Javorníky.
[více zde]

Charakteristika vybraných území
Na katastrálním území obce Krásná se nachází dvě přírodní rezervace a jedna přírodní památka. Samostatnou pozornost si zaslouží i samotná Lysá hora, náležející do katastru obce
[více zde]

Historie a hospodářský vývoj obce
Počátky obce Krásné jsou spojovány s valašskou kolonizací Beskyd. Téměř neosídlené horské oblasti nepřinášely žádný užitek pokladnám vrchností, které se proto snažily využít salašnický způsob chovu dobytka, jehož s sebou přinášeli noví kolonisté.
[více zde]

Kulturní vývoj obce
Církevní obřady a zvyky vycházející často z pohanských období představovaly v minulosti hlavní oblast zábavy a v podstatě kulturního vyžití obyvatel.
[více zde]

Osobnosti spjaté s obci
Již zmínění fojtové, starostové, ale také učitelé patřili odjakživa mezi významné postavy obce.
[více zde]

Seznam použitých pramenů a literatur

[více zde]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |