Informacje ogólne:

Położenie, lokalizacja i dane podstawowe
Krásná rozległa miejscowość rekreacyjna w samym sercu Beskidu Morawsko-śląskiego.
[więcej tutaj]

Budowa geologiczna i geomorfologiczna
Z punktu widzenia geomorfologicznego podziału Republiki Czeskiej należy obserwowane terytorium do zespołu Beskidu Morawsko-śląskiego.
[więcej tutaj]

Wody powierzchniowe
Cały kataster miejscowości jest splotem sieci potoków i rzeczek, które mają jedno wspólne – wszystkie wlewają się do centralnej rzeki Mohelnice i tym samym należą do zlewiska morza Bałtyckiego.
[więcej tutaj]

Sytuacja glebowa
W całym charakteryzowanym regionie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem gleby są jednoznacznie gleby brunatnoziemne, niekiedy także określane jako brązowa gleba leśna.
[więcej tutaj]

Warunki klimatyczne
Z punktu widzenia opadów region Krásnej należy do najbardziej deszczowych regionów całego regionu Cieszyńskiego i przede wszystkim Łysa Góra należy do najbardziej deszczowych miejsc w RC.
[więcej tutaj]

Roślinność, zwierzęta i ochrona przyrody
Miejscowość Krásná rozpościera się na obszarze najcenniejszych partii Beskidu Morawsko-śląskiego i cały jej kataster jest objęty w Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidy. Nie budzi więc zdziwienia to, że to najlepsze, co może miejscowość zwiedzającym i swym mieszkańcom zaoferować, jest właśnie naturalne piękno beskidzkiej górskiej krainy.
[więcej tutaj]

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidy
Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidy rozpościera się na terytorium 1160 km2 i jest największym obszarem chronionego krajobrazu w Republice Czeskiej. OCHK Beskidy został ogłoszony w marcu 1973 i chroni przyrodę nie tylko w Beskidzie Morawsko-Śląskim, lecz również we Vsetínských vrších (Wsecińskie wierzchy) i w paśmie górskim Javorníky.
[więcej tutaj]

Charakterystyka wybranych terytoriów
W obszarze katastralnym miejscowości Krásná znajdują się dwa rezerwaty przyrody i jeden zabytek przyrody. Na odrębną uwagę zasługuje również Łysa Góra, należąca do katastru miejscowości.
[więcej tutaj]

Historia i rozwój gospodarczy miejscowości
Początki miejscowości Krásná kojarzone są z wałaską kolonizacją Beskidu. W wielu przypadkach osiedlaniem dolin górskich i stoków poszerzały się starsze osady, innym razem dochodziło jednak do zakładania nowych osad poprzez zrzeszanie się rozproszonych górskich pasiek. Kiedyś w 30-tych latach XXVII wieku w podobny sposób powstała również Krásná. Jakub Brantal i Adam Knechtek wykarczowali za zezwoleniem zwierzchnictwa las i osiedlili się na nowych miejscach. Zostało to udokumentowane w zapisach pierwszej gruntownicy, czyli pierwszej księgi gruntowej, wioski Krásná z roku 1639 i ten rok można uważać za początek samodzielnego istnienia nowej wsi.
[więcej tutaj]

Rozwój kulturalny wsi
Ceremonie kościelne i zwyczaje wywodzące się często z czasów pogańskich były w przeszłości głównymi obszarami rozrywki i w zasadzie zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców. Oprócz klasycznych świąt kościelnych obchodzono hucznie wszystkie wesela, chrzty, ale również pogrzeby, długo utrzymały się tradycje karnawału, stawianie moja (drzew majowych), dożynki itp. Podstawą każdych obchodów były potańcówki i orkiestry, później bale i baliki odgrywające się w gospodach na Zlatníku lub na Visalajach i gdzie indziej. Kościół w Morávce funkcjonował jako główne medium informacyjne.
[więcej tutaj]

Osobistości związane ze wsią
Wcześniej wspominani wójtowie, starostowie, ale także nauczyciele należeli od zawsze do znaczących osobistości miejscowości.
[więcej tutaj]

Seznam použitých pramenů a literatur

[więcej tutaj]


Projekt został zrealizowany przy współudziale finansowym Unii Europejskiej
| Projekt został zrealizowany przy współudziale finansowym Unii Europejskiej |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |