Turystyka piesza:

Krásná - Šebestŭna – Lysá hora (£ysa Góra)
Od rozdroża ko³o restauracji Rekreant w centrum miejscowoœci po żó³tym znaku turystycznym, oko³o 1 km po drodze.
[wiêcej tutaj]

Krásná Zlatník - Vyšní Mohelnice - Lysá hora
Na Krásnou Zlatník jeŸdzi także autobus - przystanek Krásná, Vyšní Mohelnice, Zlatník. Zlatník jest znanym regionem narciarskim.
[wiêcej tutaj]

Krásná – Kyèera – Kykulka – Ivanèena – Malchor – Lysá hora
Od rozdroża ko³o restauracji Rekreant w centrum gminy po zielonym znaku turystycznym do doliny Borové do drogowskazu Kyèera sedlo (prze³êcz).
[wiêcej tutaj]

Krásná Visalaje - Lysá hora
Najwyższy szczyt Beskidu - £ysa Góra - jest najlepiej osiıgalny z Visalajów (szlak bowiem omija, oprócz koñcowego podejœcia, strome odcinki). Od hotelu skierujemy siê po zielonym znaku na rozdroże Ježánky (500 m n.p. m.), abyœmy tam odkryli niebieski i czerwony znak (uwaga, niebieski po 400 m skrêca w lewo do doliny Ĝeèice), czerwony nas doprowadzi prosto na szczyt £ysej Góry (8 km).
[wiêcej tutaj]

Krásná Visalaje – Bilŭ Kĝíž
Od hotelu Visalaje w kierunku chaty Visalaje, w tej stylowej i niebanalnej chacie możemy siê posiliĉ lub orzeŸwiĉ.
[wiêcej tutaj]

Pražmo - Prašivá
Na Praszywı można wygodnie wejœĉ po oznaczonych szlakach ze wszystkich stron z Vyšních Lhot, Pražma, Morávky, Komorní Lhotky, Dobratic.
[wiêcej tutaj]

Prašivá – Krásná
Zaczynamy wspinaczkı do koœció³ka (wybudowany w 1640r.) i chaty na Praszywej.
[wiêcej tutaj]


Projekt zosta³ zrealizowany przy wspó³udziale finansowym Unii Europejskiej
| Projekt zosta³ zrealizowany przy wspó³udziale finansowym Unii Europejskiej |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |