Turystyka biegowa:

Lysohorská magistrála 1A
wierzcho³ek £ysej Góry - Papežov (8,5 km)
[wiêcej tutaj]

Lysohorská magistrála 1B
wierzcho³ek £ysej Góry - Albínovo námìstí (13 km)
[wiêcej tutaj]

Lysohorská magistrála 1C
Bílŭ kĝíž - Pasièka (7 km)
[wiêcej tutaj]

Morávka Sviòorky – Travnŭ
W roku 2000 zosta³ otwarty teren narciarski Sviòorky (nad Morávkı) z wyciıgiem i utrzymywanı trası biegowı.
[wiêcej tutaj]

Bílá – Staré Hamry – Bílŭ Kĝíž i z powrotem
(tzw. wielki okrêg)
[wiêcej tutaj]

Visalaje – Travnŭ – Morávka
Rozpoczyna siê ko³o parkingu w pobliżu starego hotelu na Visalajach, równolegle z zielonym szlakiem pieszym, prowadzıcym na Travnŭ.
[wiêcej tutaj]


Projekt zosta³ zrealizowany przy wspó³udziale finansowym Unii Europejskiej
| Projekt zosta³ zrealizowany przy wspó³udziale finansowym Unii Europejskiej |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |