Klimatické poměry

Z hlediska srážek patří oblast Krásné k nejdeštivějším oblastem celého Těšínska a především Lysá hora patří mezi nejdeštivější místa v ČR.

Za rok zde spadne průměrně 1459,2 mm srážek. Nejvíce srážek (2254,7 mm) zatím spadlo v roce 1913, nejméně (1071,7 mm) v roce 1992. Nejvíce srážek za měsíc spadne v červenci s průměrem 203,1 mm, nejméně v únoru s průměrem 88,2 mm. Maximum srážek za měsíc (811,5 mm) spadlo při katastrofálních povodních v červenci 1997, minimum pak 1,8 mm v říjnu 1951. Na Lysé hoře jsou za rok průměrně 224 dny se srážkami. Nejvíc prší v květnu (21 dnů), nejméně v září (15 dnů). Podle dlouhodobých klimatických pozorování z první poloviny 20. století spadne v oblasti Krásné-Vyšní Mohelnice ročně přibližně 1330 mm dešťových srážek.

Průměrná roční teplota vzduchu je v Krásné dosti nízká. Nejbližší meteorologická stanice na Lysé hoře vykazuje průměrnou roční teplotu 2,6 °C. Zatím nejchladnější byl rok 1902, kdy průměrná roční teplota činila pouze 0,4 °C, nejtepleji bylo v roce 2002 s průměrnou teplotou 4,4°C. Nejteplejším měsícem v roce je červenec s průměrnou teplotou 11,7 °C a nejchladnějším měsícem leden s průměrnou teplotou -6,1 °C. Absolutní maximum teploty vzduchu 29,4 °C bylo na Lysé hoře dne 5. července 1957, absolutní minimum -30,9 °C dne 9. února 1956.

Na Lysé hoře sněží průměrně 108 dnů v roce. Sníh (alespoň 1 cm) zde leží většinou 171 dní v roce. Nejdéle, 213 dnů, zde sníh ležel v zimním období 1974/75 a nejméně, 101 den v zimě 1989/90. V dlouhodobém průměru zde bývá maximální výška sněhové pokrývky během jedné zimy 196 cm. Nejvíce sněhu bylo na Lysé hoře v zimním období 1910/11 (maximální výška sněhu 491 cm), nejméně v zimě 1925/26 (65 cm).

Délka slunečního svitu na Lysé hoře je průměrně 1534,9 hodin za rok. Během roku je zde 113 dnů bez slunečního svitu, nejvíce v prosinci 18 dnů, nejméně v srpnu 3 dny.
Během roku je obloha na Lysé hoře pokryta oblačností průměrně ze 71 %. Nejzamračenější byl rok 1966 (79%), naopak nejméně zamračeno bylo v roce 1982 (61%). Z měsíců je nejvíce oblačnosti v listopadu ( kolem 80%), nejméně oblačnosti se vyskytuje v srpnu (cca 65%).

Díky své poloze a výšce je vrchol Lysé hory značně větrným místem. Roční průměrná rychlost větru na Lysé hoře je 6,7 m/s. Nejvyšší měsíční průměr je v lednu 8,0 m/s, nejnižší v letních měsících 5,2 m/s. Absolutně nejvyšší náraz větru byl 44 m/s dne 6. května 1968. Na Lysé hoře je převládajícím směrem větru směr západní (19,2% relativní četnosti směru větru) a jižní (18,5% četnosti). Významný je také směr severní (14,8%) a severozápadní (13,9%). Nejnižší hodnota relativní četnosti směru větru (5%) připadá na směr východní. Bezvětří bylo zaznamenáno v 2,4% měření.

[Vloženo: 19. 09. 2007]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |