Rostlinstvo, živočišstvo a ochrana přírody

Celková charakteristika Obec Krásná se rozkládá v oblasti nejcennějších partií Moravskoslezských Beskyd a celý její katastr je zahrnut do Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Není proto divu, že to nejlepší, co může obec návštěvníkům i svým obyvatelům nabídnout, jsou právě přírodní krásy beskydské horské krajiny.

Celková charakteristika

Sledovaná oblast náleží z biografického hlediska do západokarpatské provincie a konkrétně do beskydského bioregionu, který zaujímá Moravskoslezské Beskydy, Jablunkovské mezihoří a Slezské Beskydy. V bioregionu je zastoupeno několik vegetačních stupňů, vymezených čtvrtým (bukovým – submontánním) a sedmým (smrkovým – supramontánním) vegetačním stupněm. Nejrozšířenějším typem lesního porostu Beskyd byly tradičně jedlobučiny s dominancí buku lesního a rozvinutým bylinným patrem. Tyto květnaté jedlobučiny jsou nápadné na jaře kvetoucí kyčelnicí žláznatou a kyčelnicí devítilistou. Na méně výživných půdách vznikají kyselé jedlobučiny, v nichž v bylinném patru převládají kapradiny. Na tyto porosty navazují ve vyšších polohách horské bučiny, ve kterých nachází větší zastoupení javor klen, případně původní horský ekotyp smrku ztepilého. Naopak horské smrčiny jsou v Beskydech přirozeně vzácné a vyskytují se až od 1100 m n.m. Tak jako v řadě dalších oblastí ČR, tak také v Beskydech byla řada původních porostů vykácena a nahrazena smrkovými monokulturami.

[Vloženo: 19. 09. 2007]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |