Aktuality:

Európa pre občanov

Projekt Budúcnosťou Európy sú aktívni občania financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

 

Účasť: projekt umožnil stretnutie  248 občanov, z ktorých 45 pochádzalo z mesta – gminy Wilkowice (Poľsko),  45  z obce Krásna (Česká republika), 40 z obce Rimóc (Maďarsko), 5 z mesta Privlaka (Chorvátsko), 113 z obce Bziny (Slovenská republika) atď.

 

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Bziny, Dolný Kubín – Slovenská republika

od 03. 09. 2015 do 06. 09. 2015

 

Stručný opis:

 

Dňa 03. 09. 2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na príchod do Bzín, prehliadku obce, prehliadku nového komunitného centra v obci Bziny, ktorý sa rekonštruoval. Popoludní nasledovali prezentácie zúčastnených miest a organizácií, vytvorili sa pracovné tímy, nasledoval kultúrny večer, ktorý priniesol bližšie spoznanie kultúr účastníkov.

 

Dňa 04. 09. 2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť vo workschopoch na nasledovné témy: Čo môžem spraviť.: aktívni občania v Európskej úni. Prezentácia svojho regiónu, návrhy a možnosti spolupráce, poznávame zvyky a tradície v partnerských obciach, význam dobrovoľníctva v cezzahraničnej spolupráce.

Diskusné forum – EURÓPSKY PARLAMENT – Občan a súčasná EÚ. Práca europoslanca, budúcnosť Európy. Zastupovanie záujmov svojej krajiny.

Kulinársky večer – prezentácia spojená s ochutnávkou tradičných jedál zúčastnených krajín.

 

Dňa 05. 09. 2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na prehliadku kultúrnych a historických pamiatok oravského regiónu, tvorbu spoločných výstupov, plán spoločných aktivít a projektov, verejnú prezentáciu výsledkov stretnutia, návrhy ďalšej spolupráce.

 

Dňa 06. 09. 2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na oddych a športový relax v regióne Dolný Kubín.

 

 

[Vloženo: 26. 10. 2015]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |