Aktuality:

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vážení spoluobčané,

v příloženém souboru je vyhodnocení dotazníkového šetření, které u nás v obci probíhalo v září a počátkem října.

Toto vyhodnocení shrnuje odpovědi zanesené do jednotlivých dotazníků. Nijak je nekomentuje a nehodnotí, protože něco takového vyhodnocením nepřísluší. Z komentářů vepsaných do dotazníků byly do vyhodnocení zařazeny ty, které se v dotaznících objevily alespoň dvakrát. Kompletní soubor všech komentářů (včetně těch, které byly zapsány jednotlivě), byl předán obci, která s nimi bude dále pracovat (tj. nezapadnou).

Přeji příjemné čtení.

Vaše starostka

Vyhodnocený dotazník

[Vloženo: 01. 12. 2015]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |