Aktuality:

Rekonstrukce propustku u Rekreantu a vybudování nového úseku stávající místní komunikace

Obec Krásná zahájila v minulém roce stavbu "Rekonstrukce propustku u Rekreantu v důsledku povodňových škod a vybudování části místní komunikace" na obecním pozemku.

Jedná se o rekonstrukci stavby stávající dopravní infrastruktury. Došlo k obnově povodněmi silně poškozeného propustku a k vybudování nového úseku stávající místní komunikace v délce 119 m.

Po vydání stavebního povolení bylo ihned zahájeno výběrového řízení na tuto stavbu. Přihlásilo se 16 firem. Poté začaly obrovské problémy s firmami, které se účastnily výběrového řízení. První firma, druhá ani třetí firma v pořadí zakázku buď odmítly, anebo vůbec, ani po podepsání smlouvy, nezahájily stavební práce a vyvázání ze smluvního vztahu s nimi jsme museli ukončit s pomocí právníků.

Poté, co nastoupila firma pátá v pořadí a byla s ní 14.9.2016 podepsána smlouva, ihned zahájila stavební práce. Avšak vzhledem k zimnímu období a nebývale nepříznivému počasí (sníh a silný mráz až do konce února 2017), po deštivém jaru a opět květnových mrazech, byly stavební práce na této stavbě přerušovány anebo zpomaleny.

Přesto byly veškeré stavební práce úspěšně ukončeny a stavba byla 30.6.2017 odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdek-Místek řádně zkolaudována. Celkové náklady stavby propustku jsou ve výši 720.247,00 Kč, celkové náklady stavby cesty jsou ve výši 787.290,15 Kč, náklady na projektovou dokumentaci, správní poplatky, prohlídky propustku a technický dozor investora činily celkem 251.420,00 Kč. Na stavbu propustku jsme obdrželi z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 300.000,- Kč.

Vzhledem k výše popsaným peripetiím jsme museli Radu Moravskoslezského kraje a Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dvakrát žádat o posunutí termínu závěrečného vyúčtování dotace. Vždy nám bylo bez problémů vyhověno.

Proto opravdu upřímně děkujeme voleným zástupcům Moravskoslezského kraje a pracovníkům Krajského úřadu za pochopení, vstřícnost, trpělivost a ochotu, s jakou vyřizovali a schvalovali naše žádosti a dodatky.

Také samozřejmě děkujeme Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje za poskytnutí dotace na výstavbu propustku. Pro naši obec to jsou nemalé finanční prostředky a jsme za ně vděčni.[Vloženo: 11. 07. 2017]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |