Aktuality:

Pořízení nových kompostérů

Obec Krásná se zapojila do projektu na pořízení kompostérů pro obec Krásná.

Předmětem projektu je pořízení 280 kusů domácích kompostérů o objemu 1-2 m3, které budou bezplatně zapůjčeny obyvatelům (s trvalým pobytem čí chatařům a zahrádkářům) obce Krásná, kteří užívají pozemek v katastru obce.

Ačkoliv žádost o dotaci byla podána v listopadu loňského roku, Státní fond ŽP rozhodl o přidělení dotace teprve nyní. Ihned tedy bylo vypsáno příslušné výběrové řízení a nyní je podepsána smlouva s dodavatelem.

Chceme tedy po Vás, abyste si dopředu dobře promysleli, zda budete mít zájem o kompostér o objemu 1 m3 anebo o objemu 2 m3, popřípadě o více kompostérů. Potřebujeme dopředu vědět zájemce a celou akci připravit, protože když nám firma sdělí termín dodání, občané si musí pro svůj kompostér okamžitě přijet. Na obecním úřadě totiž nejsou dostatečné skladovací prostory.

Hlaste se tedy o svůj kompostér (nebo kompostéry) na našem obecním úřadě. Zde se zapíšete do seznamu a poté s Vámi bude uzavřena smlouva o bezplatné zápůjčce. Zbývající kompostéry budou nabídnuty chatařům. Počítejte také s tím, že pokud se přihlásíte o kompostér pozdě (po uzavření projektu), kompostér už nedostanete. Proto je nutné přihlásit se co nejdříve.


[Vloženo: 11. 07. 2017]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |