Aktuality:

Rekonstrukce zpevněných ploch s parkováním - Zlatník

V měsíci srpnu 2017 proběhla celková rekonstrukce zpevněné plochy (parkoviště) na Zlatníku. Tato plocha slouží k parkování jak obyvatelům obce Krásná, ale také turistům z celého Moravskoslezského kraje, kteří navštěvují Beskydy a zejména Lysou horu. Součástí stavby je také odstavná plocha pro kontejnery s mobilním oplocením.

Tato zakázka se vysoutěžila za nejnižší nabídkovou cenu – 493.006,46 Kč. Z této částky činil dotační podíl z rozpočtu Moravskoslezského kraje 123.251,62 Kč (25%) a prostředky obce Krásná činily 369.754,84 Kč (tj. 75%).

Děkujeme tímto Moravskoslezskému kraji, že pomohl svou dotací zkulturnit centrum místní části obce Krásná – Zlatníku, prostoru, který je velmi navštěvován, a to v každém ročním období.


[Vloženo: 27. 11. 2017]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |