Lysá hora

Lysá hora je nejvyšší horou Moravskoslezských Beskyd (1324 m n. m.). Její vrcholová část je oblá, navazující svahy, které se rozbíhají ve čtyři hlavní rozsochy (Malchor, Lukšinec, Zimní Polana a Velký Kobylík) jsou převážně strmé. Lysá hora představuje přirozený turistický magnet. Běžná denní návštěvnost se v rekreační sezóně pohybuje mezi 300 – 700 osobami, za pěkného počasí v letních měsících jde však až 3 000 osob. Současná roční návštěvnost Lysé hory je odhadována na cca 130 000 návštěvníků.

Lysá horaV rámci přípravy soustavy zvláště chráněných území evropského významu Natura 2000 byly v oblasti Lysé hory mapovány všechny typy vegetace. Na základě výsledků podrobného mapování byly zjištěny přírodní biotopy, významné z hlediska ochrany přírody zemí Evropské unie: Ve vrcholových partiích Lysé hory se vyskytují porosty původních horských smrčin (tzv. třtinové a papratkové smrčiny), které jsou v ČR vázány jen na nejvyšší polohy hor. Tyto porosty jsou mírně narušeny imisemi, smrk zde však zmlazuje relativně lépe než v kulturních typech smrčin. Mimo vrchol mají vysoké procento zastoupení také acidofi lní a klenové bučiny, místy se vyskytují, v Beskydech vzácnější, subalpínské kapradinové nivy. Na tyto (přirozené) typy vegetace jsou vázány horské druhy rostlin, řada z nich je zařazena v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR. Patří mezi ně např. oměj pestrý (Aconitum variegatum), vranec jedlový (Huperzia selago), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius), krtičník žlaznatý (Scrophularia scopoli) a další.

Lysá hora v pozadí Panorama Tater z Lysé hory Dřevěný kříž na lysé hoře - 1935

[Vloženo: 08. 10. 2007]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |