Městská památková zóna Frýdek - Místek

V r. 1943 byl Frýdek úředně spojen s moravským Místkem a od této doby nese město název Frýdek-Místek.

Historická jádra obou částí města jsou prohlášena městskými památkovými zónami.Kostelů má Frýdek-Místek celkem sedm. K nejhezčím místům města patří náměstí Svobody v Místku. Podrobnější informace podá: Beskydské IC Frýdek-Místek, Náměstí Svobody 6.

internetové stránky: www.beskydy.com

e-mail: info@beskydy-info.cz

tel.: 556 646 888, 556 436 887

[Vloženo: ]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |