Dřevěný kostel Všech svatých

v Sedlištích z roku 1636 v sousedství Restaurace Lašská jizba.

Mohutné stavbě dominuje kvadratická věž nad vstupem do kostela, která je doplněná malou věžičkou nad presbyteriem. Celá loď je lemována podsíni - tzv. "sobotou", která sloužila věřícím k uchýlení se před nepřízní počasí. Nalevo před vchodem se nachází velký dřevěný kříž.

internetové stránky: www.beskydy.cz

[Vloženo: ]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |