Naučná stezka - Wolfram

Naučná stezka je věnována činnosti paraskupiny Wolfram, která seskočila v oblasti Morávky v září 1944.

Byla instalována v r. 2006 z iniciativy Vlasteneckého klubu. Má délku cca 14 km a obsahuje pět naučných tabulí s medailony jednotlivých členů paraskupiny. Začíná společně s naučnou stezkou Prameny Morávky na parkovišti Morávka – Lipové. Z tohoto místa následuje žlutou značku vedoucí nad přehradou úbočím Travného na Úpolku a dále kolem potoka Skalka k bývalému hostinci U Horáka. Za hostincem pokračuje stále po žluté značce údolím Kotlů až po horské sedlo Lačnov na hřebeni Těšínských Beskyd. Z tohoto místa pokračuje po červené značce ke Kolářové chatě na Slavíči, kde končí. Sestup zpět na Morávku je možný po modré značce údolím potoka Slavíč.

internetové stránky: www.beskydy-info.cz

[Vloženo: ]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |