Jízdárna Komorní Lhotka

Hipostezka vede z Komorní Lhotky do Horních Tošanovic, kde se dělí ve směru na Dolní Tošanovice a Třanovice, odkud se plánuje rozšíření dál do Dolních Domaslavic.

Stezka je taktéž značená dřevěnými ukazateli: HIPOSTEZKA V POBESKYDÍ Informační centrum Mikroregionu obcí povodí Stonávky, kontakt: 724 301 788 e-mail: ic-stonax@quick.cz.

tel.: 605 917 913, 732 145 910

, 739 53 Hnojník

[Vloženo: ]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |