strony internetowe: www.elspeedo.cz, www.chciletat.cz

e-mail: info@elspeedo.cz

komórka: 777 311 661

osoba kontaktowa: Beskydská škola létání, s.r.o.

adres: Pĝíborská 597, 738 02 Frŭdek – Místek

[Dodano: ]


Projekt zosta³ zrealizowany przy wspó³udziale finansowym Unii Europejskiej
| Projekt zosta³ zrealizowany przy wspó³udziale finansowym Unii Europejskiej |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |