ÚZEMNÍ PLÁN

Obec Krásná má schválený a vydaný nový územní plán. Územní plán byl schválen zastupitelstvem obce dne 6.6.2011, poté byl vydán formou opatření obecné povahy, účinnosti nabyl dne 18.7.2011. Návrh územního plánu, projekt "Územní plán Krásná" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Soubory ke stažení:

Územní plán (PDF):

Územní plán Krásná Natura, závěrečná zpráva:Fondy Evropské unie – více na www.strukturalni-fondy.cz

Integrovaný operační program – více na www.strukturalni-fondy.cz/iop


logo_iop

[Vloženo: 13. 12. 2011]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |