Plan Rozwoju

Wioska Krasna ma zatwierdzonych i wydanych przez nowy plan zagospodarowania przestrzennego.Plan został zatwierdzony przez gminę w dniu 6 czerwca 2011 r., następnie został wydany w formie ogólnych środków, weszła w życie 18 lipca 2011 roku. Projekt zagospodarowania przestrzennego planu, projektu "Plan Rozwoju Krasna" był współfinansowany przez Unię Europejską, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego.

Soubory ke stažení:

Územní plán (PDF):

Územní plán Krásná Natura, závěrečná zpráva:Fondy Evropské unie – více na www.strukturalni-fondy.cz

Integrovaný operační program – více na www.strukturalni-fondy.cz/iop


logo_iop

[Dodano: 13. 12. 2011]


Projekt został zrealizowany przy współudziale finansowym Unii Europejskiej
| Projekt został zrealizowany przy współudziale finansowym Unii Europejskiej |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |